آخرین نوشته ها
لینک های روزانه
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۳۵۱٫۳۳۷ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۰ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱۸
بازدید از این یادداشت : ۱۷٫۳۹۶

پر بازدیدترین یادداشت ها :

<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-family: ; font-size: 10pt;">چندي پيش در محضر آيت‌الله سيد محسن خرازي(دام ظله)، سخن از مخطوطات بود و فهرستي رايانه‌اي از مخطوطات اسلامي را به ايشان معرفي مي‌کردم؛ فرمودند که <b>مدينة‌العلم</b> را از مرحوم شيخ صدوق جستجو کن و چون نيافتم، فرمودند: من در جستجوي اين اثر تلاش فراوان نمودم و حتي به مجموعه هاي اروپا و آمريکا نيز مراجعه کرده‌ام و نيافته‌ام. </span></p><p /><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-family: ; font-size: 10pt;">اين واقعه بهانه‌اي شد تا با بضاعتي ناچيز، در منابع قابل دسترس جستجويي کنم. انتشار يافته‌هايم در اين صفحه، زيره به کرمان بردن بود، لکن افاضات جناب استاد انصاري در خصوص مخطوطات يمن و اشراف و سابقه ايشان در آن حوزه، بارقه اميدي بود براي يادآوري حکايت <b>مدينة‌العلم</b> و نشاني که از آن در سرزمين يمن داده‌اند. </span></p><p /><p align="center" class="MsoPlainText" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: ;"><font size="2">***********</font></span></b></p><b><font size="2"><p /></font><p /></b><p /><p class="MsoPlainText" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span lang="AR-SA" style="font-family: ;"><font size="2">کتاب <b><i>مدينة‌العلم</i></b> را که أبو جعفر محمد بن على ابن بابويه ( م 381) خود در <i>عيون اخبار الرضا(ع) به عنوان يکي از تأليفاتش از آن ياد مي‌کند</i></font><a name="_ednref1" style="mso-endnote-id: edn1;" href="#_edn1"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;" dir="ltr"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="font-family: ; font-size: 10pt;">[1]</span></span></span></span></a><font size="2">، نجاشي</font></span><span lang="FA" style="color: black; font-family: ;"><font size="2">(372ـ450)</font></span><a name="_ednref2" style="mso-endnote-id: edn2;" href="#_edn2"><span class="MsoEndnoteReference"><span lang="AR-SA" style="font-family: ;"><span style="mso-special-character: footnote;" dir="ltr"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="font-family: ; font-size: 10pt;">[2]</span></span></span></span></span></a><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family: ;">، شيخ طوسي</span><span lang="FA" style="color: black; font-family: ;">(385ـ460)</span><span lang="AR-SA" style="font-family: ;"> و ابن شهرآشوب</span><span lang="FA" style="color: black; font-family: ;">(م 588)</span><span lang="AR-SA" style="font-family: ;"> از جمله آثار وي بر شمرده‌اند.<i> شيخ طوسي</i> احاديث آن‌را بيشتر از <i>من لا يحضره الفقيه</i> دانسته<a name="_ednref3" style="mso-endnote-id: edn3;" href="#_edn3"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;" dir="ltr"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="font-family: ; font-size: 10pt;">[3]</span></span></span></span></a> و ابن شهرآشوب آن‌را داراي ده جزء گزارش مي‌کند<a name="_ednref4" style="mso-endnote-id: edn4;" href="#_edn4"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;" dir="ltr"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="font-family: ; font-size: 10pt;">[4]</span></span></span></span></a>.</span></font></p><font size="2"><p /></font><p /><p class="MsoPlainText" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family: ;">علامه حلي(م 726) در <i>منتهي المطلب<a name="_ednref5" style="mso-endnote-id: edn5;" href="#_edn5"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;" dir="ltr"><span class="MsoEndnoteReference"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: ; font-size: 10pt;">[5]</span></b></span></span></span></a></i>، شهيد اول(م 786) در <i>ذکري<a name="_ednref6" style="mso-endnote-id: edn6;" href="#_edn6"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;" dir="ltr"><span class="MsoEndnoteReference"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: ; font-size: 10pt;">[6]</span></b></span></span></span></a></i>، سيد بن طاووس(589-664) در <i>فلاح السائل<a name="_ednref7" style="mso-endnote-id: edn7;" href="#_edn7"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;" dir="ltr"><span class="MsoEndnoteReference"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: ; font-size: 10pt;">[7]</span></b></span></span></span></a></i> و يوسف ابن حاتم عاملي</span><span lang="FA" style="font-family: ;">(ق 7)</span><span lang="FA" style="font-family: ;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: ;">– از شاگرادان محقق حلي(م 676) و ابن طاووس - در <i>الدر‌النظيم في مناقب الأئمة اللهاميم</i> بلاواسطه از <b>مدينة‌العلم </b>احاديثي را نقل نموده‌اند.<span class="MsoEndnoteReference"><i> <a name="_ednref8" style="mso-endnote-id: edn8;" href="#_edn8"><span style="mso-special-character: footnote;" dir="ltr"><span class="MsoEndnoteReference"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: ; font-size: 10pt;">[8]</span></b></span></span></a></i></span> ( گفتني است که ابن حاتم <i>کتاب النبوة</i> شيخ صدوق را نيز که هم‌اکنون مفقود است، در اختيار داشته است.)</span></font></p><font size="2"><p /></font><p /><p class="MsoPlainText" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family: ;">اين کتاب ظاهراً تا اواخر قرن نهم يعني در روزگار حسين بن عبدالصمد عاملي (918-984) - پدر شيخ بهايي(م</span><span dir="ltr"></span><span style="font-family: ;" dir="ltr"><span dir="ltr"></span>1030</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: ;"><span dir="rtl"></span>) - نيز در دسترس بوده‌است. وي در رساله <i>وصول الأخيار إالي أصول الأخبار، </i><b>مدينة‌العلم </b>را در کنار کتب اربعه، يکي از اصول خمسه مي‌شمارد<a name="_ednref9" style="mso-endnote-id: edn9;" href="#_edn9"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;" dir="ltr"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="font-family: ; font-size: 10pt;">[9]</span></span></span></span></a>. مولي محمد تقي مجلسي(م 1070)نيز در روضة‌المتقين از استادش شيخ بهايي نقل مي‌کند که اين کتاب را در اختيار داشته‌است. وي همچنين پس از اشاره به سخنان حسين بن عبدالصمد عاملي در رساله وصول الأخيار، مي‌افزايد که با اين حال خود اين اثر را نديده و نهايتاً نتيجه مي‌گيرد که پدر و پسر کتاب را در اختيار داشته و لکن پس از آنان از دست‌رفته است. چه اينکه به نقل مرحوم مجلسي، شيخ بهايي تعداد کتابهايش را قريب به هزار مجلد مي‌دانسته، در حالي که پس از وي حدود هفتصد کتاب بيشتر به جاي نمانده بود.<a name="_ednref10" style="mso-endnote-id: edn10;" href="#_edn10"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;" dir="ltr"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="font-family: ; font-size: 10pt;">[10]</span></span></span></span></a></span></font></p><font size="2"><p /></font><p /><p class="MsoPlainText" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span lang="AR-SA" style="font-family: ;"><font size="2">انديشه بازيابي اين گوهر مفقود مولي محمد باقر مجلسي(م 1110) را نيز آرام نگذاشت. او که در صدد جمع مصادر بحار همتي تمام داشت، بر اساس حکايتي که در متن اجازه‌اي از سيد عبدالله جزائري(م 1173) - به نقل از جدش سيد نعمت‌الله جزائري(م 1112) - آمده است، با خبر يافتن از وجود نسخه‌اي از <b>مدينة‌العلم </b>در سرزمين يمن، با مدد از سلطان وقت کوشش بسيار نمود.</font><a name="_ednref11" style="mso-endnote-id: edn11;" href="#_edn11"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;" dir="ltr"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="font-family: ; font-size: 10pt;">[11]</span></span></span></span></a></span></p><p /><p class="MsoPlainText" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family: ;">پس از علامه مجلسي نيز، گزارش‌هايي از تلاش بزرگاني همچون حجت‌الإسلام سيد محمد باقر شفتي (</span><span lang="FA" style="font-family: ;">1175-1260</span><span lang="AR-SA" style="font-family: ;">) که با صرف توان و هزينه بسيار در پي يافتن اثري از اين کتاب بوده‌اند، رسيده‌است. مرحوم آقا بزرگ تهراني پس از اشاره به چنين تلاش‌هايي، تنها و آخرين نشاني بازمانده از کتاب را از زبان شخصي به نام سيد معين الدين سقاقلي حيدرآبادي روايت مي‌کند<a name="_ednref12" style="mso-endnote-id: edn12;" href="#_edn12"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;" dir="ltr"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="font-family: ; font-size: 10pt;">[12]</span></span></span></span></a>.</span><span style="font-family: ;" dir="ltr"></span></font></p><font size="2"><p /></font><p /><p class="MsoPlainText" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: ;"></span></b></p><b><p><font size="2"> </font></p></b><p /><p class="MsoPlainText" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="2"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: ;">پي نوشت‌ها:</span></b><b><span style="font-family: ;" dir="ltr"></span></b></font></p><font size="2"><b><p /></b><p /></font><p /><div style="mso-element: endnote-list;"><br clear="all" /><font size="2"><hr width="33%" size="1" align="left" /></font><div id="edn1" style="mso-element: endnote;"><p class="MsoPlainText" style="margin: 0cm 42.5pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -30.25pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-outline-level: 1;" dir="rtl"><a name="_edn1" style="mso-endnote-id: edn1;" href="#_ednref1"></a><span style="font-family: ; font-size: 8pt;" dir="ltr">.<span class="MsoEndnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="font-family: ; font-size: 8pt;">[1]</span></span></span></span> </span><span dir="rtl"></span><span style="font-family: ; font-size: 8pt;"><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><b><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;">عيون أخبار الرضا (ع)، ج 2، ص 202:</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;"> »ولهذا الحديث طريق آخر قد أخرجته في <b><i>مدينة‌العلم»، </i></b></span></p><p /></div><div id="edn2" style="mso-element: endnote;"><p class="MsoEndnoteText" style="margin: 0cm 42.5pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -30.25pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-outline-level: 1;" dir="rtl"><a name="_edn2" style="mso-endnote-id: edn2;" href="#_ednref2"></a><b><span style="font-family: ; font-size: 8pt;" dir="ltr">.<span class="MsoEndnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoEndnoteReference"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: ; font-size: 8pt;">[2]</span></b></span></span></span> </span></b><span dir="rtl"></span><b><span style="font-family: ; font-size: 8pt;"><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;">رجال النجاشي، ص 389</span></b><b><span lang="FA" style="font-family: ; font-size: 8pt;"></span></b></p><b><p /></b><p /></div><div id="edn3" style="mso-element: endnote;"><p class="MsoEndnoteText" style="margin: 0cm 42.5pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -30.25pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-outline-level: 1;" dir="rtl"><a name="_edn3" style="mso-endnote-id: edn3;" href="#_ednref3"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="font-family: ; font-size: 8pt;" dir="ltr"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="font-family: ; font-size: 8pt;">[3]</span></span></span></span></span></a><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-family: ; font-size: 8pt;"><span dir="rtl"></span>. </span><b><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;">الفهرست، ص 238: </span></b><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;">« وكتاب <b><i>مدينة‌العلم</i></b> أكبر من <i>من لا يحضره الفقيه </i>»، </span><span lang="FA" style="font-family: ; font-size: 8pt;"></span></p><p /></div><div id="edn4" style="mso-element: endnote;"><p class="MsoEndnoteText" style="margin: 0cm 42.5pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -30.25pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-outline-level: 1;" dir="rtl"><a name="_edn4" style="mso-endnote-id: edn4;" href="#_ednref4"><span class="MsoEndnoteReference"><b><span style="font-family: ; font-size: 8pt;" dir="ltr"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoEndnoteReference"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: ; font-size: 8pt;">[4]</span></b></span></span></span></b></span></a><b><span style="font-family: ; font-size: 8pt;" dir="ltr"> </span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="FA" style="font-family: ; font-size: 8pt;"><span dir="rtl"></span>. </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;">معالم العلماء، ص 147</span></b><b><span lang="FA" style="font-family: ; font-size: 8pt;"></span></b></p><b><p /></b><p /></div><div id="edn5" style="mso-element: endnote;"><p class="MsoPlainText" style="margin: 0cm 42.5pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -30.25pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-outline-level: 1;" dir="rtl"><a name="_edn5" style="mso-endnote-id: edn5;" href="#_ednref5"><span class="MsoEndnoteReference"><b><span style="font-family: ; font-size: 8pt;" dir="ltr"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoEndnoteReference"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: ; font-size: 8pt;">[5]</span></b></span></span></span></b></span></a><b><span style="font-family: ; font-size: 8pt;" dir="ltr"> </span></b><span dir="rtl"></span><b><span style="font-family: ; font-size: 8pt;"><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;">منتهى المطلب،ج 4، ص 50 :</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;">« ونقول أيضا : قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله أبرد بالصلاة . رواه الجمهور ، ورواه الخاصة ، روى ابن بابويه في كتاب مدينة العلم في الصحيح ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال: كان المؤذن يأتي النبي صلى الله عليه وآله في الحر في صلاة الظهر ، فيقول له عليه السلام : أبرد أبرد . وذلك يكون بعد تجاوز المثل ، فلو كان هو الوقت المضروب لزم تأخير الصلاة عن وقتها. وأيضا : روى ابن بابويه في كتاب مدينة العلم في الصحيح، عن الحسن بن علي الوشاء : سمعت الرضا عليه السلام يقول : ( كان أبي ربما صلى الظهر على خمسة أقدام » </span></p><p /><p class="MsoPlainText" style="margin: 0cm 42.5pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -30.25pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-outline-level: 1;" dir="rtl"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;">منتهى المطلب، ج 4، ص 64 : </span></b><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;">« وروى ابن بابويه في كتاب مدينة العلم في الصحيح ، عن عبد الله بن مسكان، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها » </span></p><p /></div><div id="edn6" style="mso-element: endnote;"><p class="MsoPlainText" style="margin: 0cm 42.5pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -30.25pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-outline-level: 1;" dir="rtl"><a name="_edn6" style="mso-endnote-id: edn6;" href="#_ednref6"><span class="MsoEndnoteReference"><b><span style="font-family: ; font-size: 8pt;" dir="ltr"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoEndnoteReference"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: ; font-size: 8pt;">[6]</span></b></span></span></span></b></span></a><b><span style="font-family: ; font-size: 8pt;" dir="ltr"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;">ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص 59:</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;">« ومن رام معرفة رجالهم والوقوف على مصنفاتهم، فليطالع كتاب الحافظ ابن عقدة ، وفهرست النجاشي وابن الغضائري والشيخ أبي جعفر الطوسي، وكتاب الرجال لأبي عمرو الكشي ، وكتب الصدوق أبي جعفر بن بابويه القمي، وكتاب الكافي لأبي جعفر الكليني فإنه وحده يزيد على ما في الصحاح الستة للعامة متونا وأسانيد، وكتاب مدينة العلم ومن لا يحضره الفقيه قريب من ذلك.»</span></p><p /><p class="MsoPlainText" style="margin: 0cm 42.5pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -30.25pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-outline-level: 1;" dir="rtl"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;">همان، ج 2، ص 165:</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;">«ولعله عول على ما رواه حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) كما أسنده ولده في كتاب مدينة العلم ، وفي التهذيب وقفه على حريز قال : قلت : إن جف الأول من الوضوء قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : ( إذا جف أو لم يجف ، فاغسل ما بقي ) ( 2 ) . وحمله في التهذيب على جفافه بالريح الشديد ، أو الحر العظيم ، أو على التقية.»</span></p><p /><p class="MsoPlainText" style="margin: 0cm 42.5pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -30.25pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-outline-level: 1;" dir="rtl"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;">ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4 - ص 294:</span></b><span lang="FA" style="font-family: ; font-size: 8pt;">«</span><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;"> واعلم أن الشيخ في التهذيب ذهب إلى التخيير لو قصد أربعة فراسخ وأراد الرجوع ليومه وكذا في المبسوط جمعا بين الاخبار، وذكره ابن بابويه في كتابه الكبير.</span><span lang="FA" style="font-family: ; font-size: 8pt;">»</span><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;"></span></p><p /></div><div id="edn7" style="mso-element: endnote;"><p class="MsoPlainText" style="margin: 0cm 42.5pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -30.25pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-outline-level: 1;" dir="rtl"><a name="_edn7" style="mso-endnote-id: edn7;" href="#_ednref7"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="font-family: ; font-size: 8pt;" dir="ltr"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="font-family: ; font-size: 8pt;">[7]</span></span></span></span></span></a><span style="font-family: ; font-size: 8pt;" dir="ltr"> </span><b><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;">فلاح السائل، ص 69:«</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;"> فما رويته في ذلك ما ذكره أبو جعفر بن بابويه في كتاب <b>مدينةالعلم</b> باسناده إلى أبى عبد الله عليه السلام قال تنوقوا في الأكفان فإنهم يبعثون بها.... ومن كتاب <b>مدينة العلم</b> باسناده أيضا إلى الصادق عليه السلام قال أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم.<b>»</b></span></p><b><p /></b><p /><p class="MsoPlainText" style="margin: 0cm 42.5pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -30.25pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-outline-level: 1;" dir="rtl"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;">همان، ص 72: «</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;"> فمن الرواية بذلك ما رويناه عن أبي جعفر محمد بن بابويه فيما ذكره في كتاب <b>مدينة العلم</b> باسناده إلى أبى عبد الله عليه السلام قال من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين وكان مأجورا كلما نظر إليه<b>»</b></span></p><b><p /></b><p /><p class="MsoPlainText" style="margin: 0cm 42.5pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -30.25pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-outline-level: 1;" dir="rtl"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;">همان، ص 78: «</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;"> فقد روينا باسنادنا إلى أبى جعفر محمد بن بابويه في كتاب <b>مدينة العلم</b> باسناده إلى الصادق صلوات الله عليه قال ما من مؤمن يغسل ميتا مؤمنا فيقول وهو يغسله رب عفوك عفوك الا عفى الله عنه.<b>»</b></span></p><b><p /></b><p /><p class="MsoPlainText" style="margin: 0cm 42.5pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -30.25pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-outline-level: 1;" dir="rtl"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;">همان، ص 85: «</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;"> فمن ذلك باسنادي إلى محمد بن بابويه في كتابه <b>مدينة العلم</b> عن أبيه عن محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال العبري عن علي بن أسباط عن عبد الله بن محمد عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام نزور الموتى فقال نعم قلت فيسمعون بنا إذا اتيناهم قال أي والله انهم ليعلمون بكم ويفرحون بكم ويستأنسون إليكم قال قلت فأي شئ نقول إذا اتيناهم قال قل اللهم جاف الأرض عن جنوبهم وصاعد إليك أرواحهم ولقهم منك رضوانا واسكن إليهم من رحمتك ما تصل به وحدتهم وتونس به وحشتهم انك على كل شئ قدير.ومن كتاب <b>مدينة العلم</b> لأبي جعفر بن بابويه أيضا باسناده عن صفوان بن يحيى من جملة حديث قال قلت يعنى لأبي الحسن عليه السلام هل يسمع الميت تسليم من يسلم عليه قال نعم يسمع أولئك وهم كفار ولا يسمع المؤمنون والخبر مختصر.<b>»</b></span></p><b><p /></b><p /><p class="MsoPlainText" style="margin: 0cm 42.5pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -30.25pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-outline-level: 1;" dir="rtl"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;">همان، ص 95:«</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;"> وروى أيضا في كتاب <b>مدينة العلم</b> عن أبي عبد الله عليه السلام ان الصلاة الوسطى صلاة الظهر وهي أول صلاة فرضها الله على نبيه صلى الله عليه وآله.<b>»</b></span></p><b><p /></b><p /><p class="MsoPlainText" style="margin: 0cm 42.5pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -30.25pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-outline-level: 1;" dir="rtl"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;">همان، ص 127:«</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;"> فمن ذلك ما أرويه باسنادي إلى أبي جعفر محمد بن بابويه باسناده في كتاب <b>مدينة العلم</b> فيما رواه عن الصادق صلوات الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينال شفاعتي غدا من اخر الصلاة المفروضة بعد وقتها.<b>»</b></span></p><b><p /></b><p /><p class="MsoPlainText" style="margin: 0cm 42.5pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -30.25pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-outline-level: 1;" dir="rtl"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;">همان، ص 155:«</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;"> فمن ذلك ما رويناه عن أبي جعفر محمد بن بابويه في كتابه <b>مدينة العلم </b>باسناده فيه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال فضل الوقت الأول على الاخركفضل الآخرة على الدنيا.ومن ذلك باسنادنا إلى الكتاب المذكور عن أبي عبد الله عليه السلام قال لفضل الوقت الأول على الاخر خير للمؤمن من ولده وماله.<b>»</b></span></p><b><p /></b><p /><p class="MsoEndnoteText" style="margin: 0cm 42.5pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -30.25pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-outline-level: 1;" dir="rtl"><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;"></span></p><p> </p><p /></div><div id="edn8" style="mso-element: endnote;"><p class="MsoPlainText" style="margin: 0cm 42.5pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -30.25pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-outline-level: 1;" dir="rtl"><a name="_edn8" style="mso-endnote-id: edn8;" href="#_ednref8"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="font-family: ; font-size: 8pt;" dir="ltr"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="font-family: ; font-size: 8pt;">[8]</span></span></span></span></span></a><b><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;">الدر النظيم، ص 40: «</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;"> في كتاب مدينة العلم:قال الصادق عليه السلام: يحشر عبد المطلب يوم القيامة أمة وحده، عليه سيماء الأنبياء وهيبة الملوك وقال ( عليه السلام ) : إن عبد المطلب حجة وأبو طالب وصيه.<b>»</b></span></p><b><p /></b><p /><p class="MsoPlainText" style="margin: 0cm 42.5pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -30.25pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-outline-level: 1;" dir="rtl"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;">همان، ص 798: «</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;"> وفي كتاب مدينة العلم: قال الصادق عليه السلام: يحشر عبد المطلب يوم القيامة أمة واحدة عليه سيماء الأنبياء وهيبة الملوك وقال عليه‌السلام: إن عبد المطلب حجة ، وأبو طالب وصيه.<b>» </b></span></p><b><p /></b><p /><p class="MsoEndnoteText" style="margin: 0cm 42.5pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -30.25pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-outline-level: 1;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-family: ; font-size: 8pt;"></span></p><p> </p><p /></div><div id="edn9" style="mso-element: endnote;"><p class="MsoPlainText" style="margin: 0cm 42.5pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -30.25pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-outline-level: 1;" dir="rtl"><a name="_edn9" style="mso-endnote-id: edn9;" href="#_ednref9"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="font-family: ; font-size: 8pt;" dir="ltr"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="font-family: ; font-size: 8pt;">[9]</span></span></span></span></span></a><span style="font-family: ; font-size: 8pt;" dir="ltr"> </span><b><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;">وصول الأخيار إلى أصول الأخبار، ص 85 – 86: </span></b><span lang="FA" style="font-family: ; font-size: 8pt;">«</span><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;">(أصل): وأصولنا الخمسة الكافي ومدينة‌العلم وكتاب من لا يحضره‌الفقيه والتهذيب والاستبصار، قد احتوت على أكثر الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام عندنا و أهمها بحيث لا يشذ عنها الا النزر القليل ...وأما كتاب مدينة‌العلم و من لا يحضره الفقيه فهما للشيخ الجليل النبيل أبى جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي...»</span><span lang="FA" style="font-family: ; font-size: 8pt;"></span></p><p /></div><div id="edn10" style="mso-element: endnote;"><p class="MsoEndnoteText" style="margin: 0cm 42.5pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -30.25pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-outline-level: 1;" dir="rtl"><a name="_edn10" style="mso-endnote-id: edn10;" href="#_ednref10"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="font-family: ; font-size: 8pt;" dir="ltr"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="font-family: ; font-size: 8pt;">[10]</span></span></span></span></span></a><span style="font-family: ; font-size: 8pt;" dir="ltr"> </span><span dir="rtl"></span><span style="font-family: ; font-size: 8pt;"><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><b><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;">الرسائل الرجالية، أبي المعالي محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي، ج2، ص 487 به نقل از:روضة‌المتقين، ج14، ص 404: </span></b><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;">« وكان يذكر شيخنا البهائي - رضي الله عنه - أن عندنا كتاب مدينة العلم ، وهو أكبر من " من لا يحضره الفقيه " ، وذكر أبوه في الدراية أن أصولنا خمسة : الكتب الأربعة ، وكتاب مدينة العلم ، لكنه لم نره ، والظاهر أنه كان عندهما وضاع كما ضاع أكثر كتبهما ، وكان يذكر كثيرا أن كتبي ألف كتاب تقريبا ، وبعد فوته ظهر منها قريب من سبعمائة كتاب»</span><span lang="FA" style="font-family: ; font-size: 8pt;"></span></p><p /></div><div id="edn11" style="mso-element: endnote;"><p class="MsoPlainText" style="margin: 0cm 42.5pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -30.25pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-outline-level: 1;" dir="rtl"><a name="_edn11" style="mso-endnote-id: edn11;" href="#_ednref11"><span class="MsoEndnoteReference"><b><span style="font-family: ; font-size: 8pt;" dir="ltr"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoEndnoteReference"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: ; font-size: 8pt;">[11]</span></b></span></span></span></b></span></a><b><span style="font-family: ; font-size: 8pt;" dir="ltr"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;">الفيض القدسي في ترجمة العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج 102، ص 34. وذكره العلامة الرازي العسكري في مستدرك إجازات البحار:«</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;"> ... وسمعت والدي عن جدي رحمة الله عليهما أنه لما تأهب المولى المجلسي لتأليف بحار الأنوار وكان يفحص عن الكتب القديمة ويسعى في تحصيلها بلغه أن كتاب <b><i>مدينة‌العلم</i></b> للصدوق يوجد في بعض بلاد اليمن فأنهى ذلك إلى سلطان العصر فوجه السلطان أميراً من أركان الدولة سفيراً إلى ملك اليمن بهدايا وتحف كثيرة لخصوص تحصيل ذلك الكتاب وإنه كان أوقف السلطان بعض املاكه الخاصة على كتاب البحار لتكتب من غلتها النسخ وتوقف على الطلبة ومن هنا قيل العلماء أبناء الملوك ...»<b>»- همچنين: أعيان الشيعة، ج 9 ،ص 183 و فوائد الرضوية، ص 256</b></span></p><b><p /></b><p /><p class="MsoPlainText" style="margin: 0cm 42.5pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -30.25pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-outline-level: 1;" dir="rtl"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;"></span></b></p><b><p> </p></b><p /></div><div id="edn12" style="mso-element: endnote;"><p class="MsoPlainText" style="margin: 0cm 42.5pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -30.25pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-outline-level: 1;" dir="rtl"><a name="_edn12" style="mso-endnote-id: edn12;" href="#_ednref12"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="font-family: ; font-size: 8pt;" dir="ltr"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoEndnoteReference"><span style="font-family: ; font-size: 8pt;">[12]</span></span></span></span></span></a><span style="font-family: ; font-size: 8pt;" dir="ltr"> </span><b><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;">الذريعة، ج 20، ص 253:«</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;"> بالجملة ليس لنا معرفة بوجود هذه الدرة النفيسة في هذه الأواخر الا ما وجدناه بخط السيد شبر الحويزي وامضائه الآتي وهو ما حكاه السيد الثقة الأمين السيد معين الدين السقاقلي الحيدر آبادي ، فإنه ذكر هذا السيد الموصوف بالسقاقلي للسيد عبد العزيز المجاز من الشيخ أحمد الجزايري وهو جد السادة آل الصافي في النجف وهو المباشر لبناء المسجد الجامع الذي بذل مصرفه مرأته الصالحة الهندية على ما يذكره المعمرين فقال السقاقلي أنه توجد نسخة مدينة العلم للصدوق عنده واستنسخ عنه نسختين آخرين ، وذكر السقاقلي أنه ليس مرتبا على الأبواب بل هو نظير روضة الكافي وروى السقاقلي عن حفظه حديثا للسيد عبد العزيز في فضل مجاورة أمير المؤمنين ( ع) نقله عنه السيد عبد العزيز بالمعنى وهو أن مجاورة ليلة عند أمير المؤمنين ( ع ) أفضل من عبادة سبعمائة عام وعند الحسين ( ع ) فضل من سبعين عاما ، وحدث السيد عبد العزيز المذكور بجميع ما مر للسيد شبر بن محمد بن ثنوان الحويزي المتوفى بعد 1186 ، وكتب السيد شبر جميع ما مر من الخصوصيات المذكورة بخطه في حاشية فهرس وسائل الشيعة الذي ألفه مصنف أصله الشيخ الحر ، وكان الفهرس عند السيد الشبر ، وكان يكتب عليه الحواشي طول ثلاثين سنة ، وأنا رأيت النسخة في النجف والله العالم<b>»</b> </span></p><p /><p class="MsoEndnoteText" style="margin: 0cm 42.5pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -30.25pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-outline-level: 1;" dir="rtl"><span lang="AR-SA" style="font-family: ; font-size: 8pt;"></span></p><p> </p><p /></div></div>
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸۵ ساعت ۱۹:۱۶
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت

ابوالفضل توکلی طرقی
۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۱۶
سلام عمرم را گذاشتم تا مدینه العلم را بیابم
محمد علوی
۱۳ دي ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۵۴
باسمه تعالی
http://www.ensani.ir/fa/content/51203/default.aspx
این نیز سخنی است...
دوستان کسی به حقیقت جدیدی دربارۀ این کتاب دست نیافت؟
مرتضی تاجی
۱۴ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۹:۲۴
با سلام
چندی پیش در خدمت استاد بزرگ آیت الله نقوی بودیم صحبتی از این کتاب شد و ایشان در فرمایشاتشان اشاره به 45 سال پیش نمودند .
استاد فرمودند که در مجله اطلاعات آن زمان اشاره ای به یکی ار تالیفات شیخ صدوق که به صورت دوره در موزه انگلستان موجود می باشد و موزه اجازه عکس برداری را به ایران نمی دهد اشان اشاره ای به این موضوع دارند که امکان دارد ای همان کتاب مدینه العلم صدوق باشد.
غفارزداه
۲ مرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۴۸
با سلام خدمت جناب آقاي موسوي
از اينكه در اين وبلاگ اطلاعات خود را در معرض نمايش گذاشته ايد بسيار متشكرم.من نيز به دنبال پيدا كردن اثري از كتاب مدينه العلم بودم كه ياد داشت هاي شما بعنوان راهنمايي سودمندي به من كمك كرد. از شما خواهش مي كنم در صورتي كه سرنخي از اين كتاب پيدا كرديد ، حقير را در جريان يافته هاي خود بگذاريد. زيرا ممكن است مراجعه هميشگي به وبلاگ شما برايم امكان پذير نباشد.
سوال ديگري هم از جنابعالي دارم. حال كه در زمينه نسخ خطي صحبت به ميان آمد ، آيا برايتان امكان دارد كه جستجو كنيد و بفرماييد كتاب تنوير الايمان مرحوم كليني كه در آن سخن از شهادت ثالثه به ميان آمده است را كجا مي توان يافت؟ ياد آوري مي كنم كه بنظر مي رسد اين كتاب هم مانند كتاب مدينه العلم نا ياب و نه چندان در دسترس باشد.
باتشكر فراوان
غفارزاده
حسین متقی
۱۶ آذر ۱۳۸۵ ساعت ۱۸:۱۹
با سلام در زمینه مدینة العلم تحقیقات زیادی شده و سخن بسیار گفته شده ولی دو نکته حداقل برای تحقیق بیشتر شاید جالب باشد یکی اینکه مشهور است که مرحوم مجلسی تلاش زیادی کرد با فرستادن افرادی جستجوگر مانند میرزا عبدالله افندی به جاهای مختلف از این اثر نشانی جوید ولی یافت نشد ولی جالب است بدانید بر اساس دستنوشته اصل خود مرحوم میرزا عبدالله افندی که اخیرا با عنوان فوائد الطریفة از سوی کتابخانه آیت الله مرعشی چاپ شده، آمده که آن را از یمن پیدا کرده و به اصفهان خدمت علامه مجلسی آورده است! و مورد دوم اینکه در اجازه ای که از سوی پدر مرحوم شیخ بهایی به کسی داده شده (این اجازه بر روی نسخه ای حدیثی آمده که اخیرا فهرست شده )=(گویا جلد 34 ) و در آن اجازه روایی نقل احادیث مدینة العلم را نیز داده است و با افزودن آن به کتب اربعه از کتب اصلی روایی شیعه به عنوان الکتب الخمسة یاد کرده است که شاید نشان دهد که این اثر تا زمان وی بوده است که البته در این زمینه تحقیق خوبی در یکی از مقالات آینه پژوهش هم منتشر شده است که مدتها پیش ملاحظه شده شاید از آقای حسین کریمی بوده باشد. به هر حال دست شما درد نکند مطلب جالبی بود که در فرصتی که در این شهر (ماینز) به دست آمد، خواندم.
خدا نگهدار
متقی